کاغذ خردکن

Nikita SD 9020

Nikita SD 9020

 • نوع برش: پودری
 • قابلیت خرد کردن CD: ندارد
 • 4
 • 2*10 mm
 • 2.7 متر در دقیقه
 • 8 برگ A4
 • 230 mm
 • دارد
 • 22 litr
 • 170 watt
 • دارد
 • 39*30*56 cm
 • 12.5 kg
  • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
   قطع خودکار در صورت خارج کردن مخزن
   اعلام خودکار در صورت پر شدن مخزن با لامپ هشدار دهنده
   برگردان خودکار کاغذ در صورت ورود بیش از ظرفیت
   با توان کار مداوم 24 ساعته
   تیغه های فولادی تقویت شده جهت خردکردن سوزن، کارت اعتباری ،CD و DVD
   ورودی جداگانه جهت خردکردن CD و DVD
   دارای چرخ متحرک
Nikita SD 9331

Nikita SD 9331

 • نوع برش: پودری
 • قابلیت خرد کردن CD: دارد
 • 4
 • 2*15 mm
 • 3 متر در دقیقه
 • 10 برگ A4
 • 220 mm
 • دارد
 • 17 litr
 • 400 watt
 • دارد
 • 37*26*58cm
 • 14.5 kg
  • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
   قطع خودکار در صورت خارج کردن مخزن
   اعلام خودکار در صورت پر شدن مخزن با لامپ هشدار دهنده 
   برگردان خودکار کاغذ در صورت ورود بیش از ظرفیت
   با توان کار مداوم 24 ساعته 
   تیغه های فولادی تقویت شده جهت خردکردن سوزن، کلیپس، کارت اعتباری، CD و DVD 
   قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD و DVD با دو مخزن جداگانه 
   دارای چرخ متحرک
Nikita SD 9520

Nikita SD 9520

 • نوع برش: پودری
 • قابلیت خرد کردن CD: دارد
 • 4
 • 2*10 mm
 • 3.8 متر در دقیقه
 • 15 برگ A4
 • 240 mm
 • ندارد
 • 27 litr
 • 300 watt
 • دارد
 • 40*31*65cm
 • 21.5 kg
  • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیک 
   قطع خودکار در صورت خارج کردن مخزن
   اعلام خودکار در صورت پر شدن مخزن با 15 ثانیه آلارم هشدار دهنده و روشن شدن لامپ Full container
   برگردان خودکار کاغذ در صورت ورورد بیش از ظرفیت 
   تیغه های فولادی تقویت شده جهت خرد کردن سوزن،کلیپس ، کارت اعتباری ، CD و DVD
Nikita SD 9671

Nikita SD 9671

 • نوع برش: پودری
 • قابلیت خرد کردن CD: ندارد
 • 3
 • 3*20 mm
 • 3 متر در دقیقه
 • 12 برگ A4
 • 220 mm
 • ندارد
 • 20 litr
 • 295 watt
 • دارد
 • 25*27*57 cm
 • 135 kg
  • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
   قطع خودکار در صورت خارج کردن مخزن
   اعلام خودکار در صورت پر شدن مخزن با 15 ثانیه آلارم هشدار دهنده و روشن شدن لامپ Full Container
   برگردان خودکار کاغذ در صورت ورود بیش از ظرفیت
   تیغه های فولادی تقویت شده جهت خرد کردن سوزن ,کلیپس,کارت اعتباری
   قطع خودکار در صورت تماس دست با ورودی کاغذ جهت حفظ ایمنی کاربر